Задайте въпрос на кристалната топка, на който може да се отговори с ДА или НЕ.

Може да не вярвате, но топката знае отговорите на всички въпроси.

напишете въпроса си в полето и натиснете бутона
ПосетителВъпросОтговор
102352Съжалява ли? не
102352Ще бъдем ли заедно отново? не
102350Анди ще ме покани ли някога да излезнем?не
102350Анди щастлив ли е с приятилката му?да
102224Сгреших ли, че записах мотокурса?не
102224Грешка ли е мотокурса?може би
102350Липсвам ли му на Волфганг?да
102350Карстен харесва ли ме?не
102350Карстен ще се влюби ли в мен?може би
102350Привличам ли Карстен?не
102350Провокирам ли Карстен?не
102350Анди сваля ли ме?да
102350Привличам ли Карстен сексуално?не
102350Дълго ли ще трае връзката на Волфганг с Дезире?може би
102350Волфганг щастлив ли е с Дезире?да
102350 Волфганг мисли ли си за мен сега?може би
102350 Липсвам ли му на Волфганг?може би
102350Карстен сваля ли ме?не
102350Карстен има ли чувсва към мен?може би
102350Карстен влюбен ли е в мен?не

<<    >>