Задайте въпрос на кристалната топка, на който може да се отговори с ДА или НЕ.

Може да не вярвате, но топката знае отговорите на всички въпроси.

напишете въпроса си в полето и натиснете бутона
ПосетителВъпросОтговор
85011Бременна ли съмда
85010Има ли още другада
85010Ще се сдобрим не
85009Ще се оженя ли за Христинада
84927Скоро ли ще се случи чудо за радида
74553Аз жив ли съмне
74553Ще правя ли секс с Людмиламоже би
74553Ще се сдобрим ли с Людмиламоже би
74553Людмила ще дойде ли при менможе би
80067Ще кажили ли че иска другаможе би
80067Ще продължи ли с менможе би
85008Успешна ли ще е операцията на теоможе би
85008Ще изтегли ли румен заемне
85008Иван бързо ли ще продаде апартаментаможе би
85008В лош район ли ше ене
85008Другият месец ли ми дадът жилищеможе би
85008Ще ни дадът ли жилищеда
85008Ще купим ли апартамента на иванне
85008Ще си купим ли апартаментне
85007Loto she imam li kasmetне

<<    >>