Задайте въпрос на кристалната топка, на който може да се отговори с ДА или НЕ.

Може да не вярвате, но топката знае отговорите на всички въпроси.

напишете въпроса си в полето и натиснете бутона
ПосетителВъпросОтговор
93449Манипулирам ли Волфганг?да
93449Трудно ли му е на Волфганг да ме манипулира?не
93449Окончателно ли се разделихме с Волфганг?може би
93449Волфганг иска ли да ме види?да
93449Всичко приключи ли между мен и Волфганг?не
93449Волфганг ще ми пише ли утре?може би
93449Дезире на Волфганг ще дойде ли в Германия?може би
93449На Волфганг по-добре ли му е без мен?да
93449На Волфганг дреме ли му за мен?може би
93449Яд ли го е сега Волфганг, че не може да ме контролира?може би
93449Имаме ли бъдеще с Волфганг?може би
93421Ще се обади лида
93449Волфганг мисли ли си за мен?не
93449Волфганг ще ми пише ли днес?не
90434Безопасно ли е да напълня Жасминне
67317Ще СЃРїСЂРµ ли Бабата РґР° пречида
93312привличам ли илиян?не
93312миро харесва ли ме?да
93312изпитва ли нещо към мен илиян?може би
93448ще могс ли да плащам на децатаможе би

<<    >>