Задайте въпрос на кристалната топка, на който може да се отговори с ДА или НЕ.

Може да не вярвате, но топката знае отговорите на всички въпроси.

напишете въпроса си в полето и натиснете бутона
ПосетителВъпросОтговор
91826Ще започне ли скоро работа Йожи може би
76132Мисли ли Алексей,че съм била отвратена от негоне
76132Мисли ли Алексей,че едвам съм издържала да се прибера в Българияда
76132Съжалява ли Алексей,че се отнесе така с менне
76132Срамува ли се Алексей,че има грозна женада
76132Срамува ли се Алексей от Боряна пред приятелите сида
102188Няма да се караме днес да
76132Мисли ли Алексей,че съм се самоубилада
76132С жена ли е Алексей сегаможе би
76132Мисли ли за мен Алексей сегаможе би
76132На почивка извън България ли са Алексей и Боряна сегане
76132Заедно ли са Алексей и Боряна сегаможе би
96341Ще бъдем ли заедно с Данчоможе би
96341Данчо има ли чувства към менне
96341Данчо ще се обади лиможе би
102187We me otblokira liможе би
102186Ще се сдобрим ли с Татянане
102186Ще правя ли отново секс с Татянаможе би
102186Татяна ще се върне ли при менне
102185Ще ми се обади ли Пепи днес може би

<<    >>